bilde fra Solar Choice; https://www.solarchoice.net.au/blog/oversizing-solar-panel-arrays/

Når man installerer et solcelleanlegg, er det viktig å vurdere størrelsen på anlegget og omformeren som skal brukes. En strategi som stadig flere benytter seg av er å oversize solcelleanlegget, det vil si å installere en større installert effekt på DC side enn størrelse på omformere.

Det er flere fordeler med oversizing et solcelleanlegg. En av de viktigste fordelene er økt energiproduksjon. Solcelleanlegg har en kWp rating for installert effekt basert på det maksimum de klarer å produsere under STC (standard test conditions). Imidlertid oppnår solcellepaneler sjelden sin kWp rating i virkeligheten. Faktorer som helning, skygge, støv, skyer, lavere sol (i vintermånedene) og degradasjon av solcellene hindrer solcellepanelene i å yte maksimalt. Derfor kan det være naturlig å pare et høyere kWp anlegg med en litt lavere kWh omformer for å øke effektiviteten og energiproduksjonen.

Hvis installasjonen har flere takvinkler, for eksempel et bygg med øst og vest vendt tak, vil solcellene på disse takene aldri produsere maksimal effekt samtidig. I slike tilfeller kan man teoretisk sett doble størrelsen på omformeren for å maksimere effekten fra solcelleanlegget.

En annen fordel med oversizing et solcelleanlegg er at omformeren vil operere på en høyere effektivitetsnivå. Når det er lav produksjon på DC-siden, opererer omformeren på en "lavt turtall» utenfor transistorenes ideelle arbeidsområde som er mindre effektiv. Omformeren er mest effektiv når det er høy produksjon på DC-siden, og dette oppnås oftere med oversizing.

Det kan hende at det er et par dager i året der anlegget produsere mindre energi når man oversizer. Men dette henter man fort inn igjen på resten av året når anlegget kjører mer effektivt. Det skal også nevnes at oversizing øker produksjon tidlig på dagen og ved sluten av dagen (når de fleste bruker mest strøm). I tillegg sparer man penger med å kjøpe inn mindre omformere. De fleste omformere håndterer et solcelleanlegg som er 150% av sin størrelse. I tillegg er det noen omformerer (Deye f.eks) som klarer å omforme 110% av egen kapasitet i kortere perioder for å kompensere for transienter.

Oversizing er den generelle regelen i dimmensjonering av solcelleanlegg, med det finnes ingen «one size fits all». Hvor mye man skal oversize varierer fra prosjekt til prosjekt. Ta kontakt dersom du vil ha hjelp med å dimensjonere ditt prosjekt optimalt.

Suncel importerer solcellepanel, vekselrettere / invertere, festemateriell og annet relevant utstyr for solenergi, og har lager i Norge. Våre kunder er elektrikere og andre aktører innen bygg og anlegg som planlegger og/eller utfører nøkkelferdige solenergiprosjekter.

Suncel har høy kompetanse på solenergi, fra mindre til enorme anlegg, både i privat- og næringsmarked. Vi gir opplæring og deler kompetanse med våre kunder.

LES MER OM SUNCEL