Vi smiler litt ekstra for tiden

En Gylden Mulighet for Solenergi og Energieffektivisering i Yrkesbygg

For å motivere til de viktige skrittene mot en grønnere fremtid, tilbyr Enova en attraktiv støtteordning for energitiltak i yrkesbygg, som gir mulighet for betydelig støtte til et solcelleanlegg. Initiativet åpner opp for muligheter, ikke bare for byggeiere som ønsker å forbedre sine byggs energistandard, men også for elektrikere og andre fagfolk som er klare til å dykke inn i solenergimarkedet.

Enova kan dekke opptil 30% av investeringskostnadene ved energiforbedrende tiltak som reduserer forbruket med minimum 20%. Solceller er et sikkert kort å satse på for å oppnå denne reduksjonen. Støtteordningen er dermed en unik mulighet for både forbedring av eksisterende bygningers energitilstand og for å imøtekomme det økende kravet om bærekraftige energiløsninger. Stortinget har bedt regjeringen sette mål om å produsere 8 terawattimer solstrøm innen 2030, og i kjølvannet av dette kommer sannsynligvis krav om obligatorisk bruk av solceller i nye næringsbygg osv. Dette understreker den strategiske betydningen av solenergi.

For byggeiere representerer investering i solenergi en mulighet til å redusere driftskostnader, forbedre byggets markedsverdi og energimerking. Dette gjør eiendommen mer attraktiv på utleiemarkedet, samtidig som det bidrar til miljøet.

Eiere av yrkesbygg er oppfordret til å søke om Enovas støtte, forutsatt at prosjektet sikter mot minst 20% forbedring i energieffektivitet. Det er viktig med en nøye planlegging og konsultasjon med energirådgivere for å sikre realistiske mål. Har du noen spørsmål her angående ditt solcelle prosjekt, ta kontakt med Suncel! Vi har fagfolk som er klar til å veilede. 

Søknadsprosessen til Enova er konkurransebasert, og Enova vurderer søknader basert på kostnadseffektivitet og ambisjonen om energiforbedring. Dette sikrer en rettferdig tildeling av midler til prosjekter som gir mest verdi i form av energieffektivisering.

Enovas støtteprogram er en fremragende mulighet for næringslivet og fagfolk til å bidra til Norges grønne skifte. Ved å investere i solenergi og energieffektivisering, kan man ikke bare oppnå økonomiske besparelser, men også ta viktige skritt mot en mer bærekraftig og miljøvennlig drift.

Les om Enova støtte her

Er du klar for å levere til næringsbygg?

Flattak solcellekurS

Vi inviterer til flattakkurs! Dette blir et praktisk kurs på lageret vårt i Mandal. Vi kommer til å sette opp et par ulike flattak systemer, samt ta for oss tilbudskriving, det byggtekniske, demensjonering, insentiver, kobling og invertere.  

Kurset er fra kl 09:00-15:00, Lunsj blir servert, 1000kr/person

Påmelding flattak solcellekurs

Suncel importerer solcellepanel, vekselrettere / invertere, festemateriell og annet relevant utstyr for solenergi, og har lager i Norge. Våre kunder er elektrikere og andre aktører innen bygg og anlegg som planlegger og/eller utfører nøkkelferdige solenergiprosjekter.

Suncel har høy kompetanse på solenergi, fra mindre til enorme anlegg, både i privat- og næringsmarked. Vi gir opplæring og deler kompetanse med våre kunder.

LES MER OM SUNCEL